Akademia Raka Piersi
Opis

W imieniu dr hab. n. med. Anny Niwińskiej, prof. NIO-PIB serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pt. AKADEMIA RAKA PIERSI. Będzie to już 24 spotkanie, podczas którego zagadnienia przedstawiane podczas spotkania zostaną omówione przez wielospecjalistyczny zespół ekspertów złożony z onkologa, chirurga i radioterapeuty.

090893E9-6BFB-4FE6-8A34-F527553D3EF419.11.2022
E41A7F00-9919-40A1-82C7-58888830DEB609:00
59B2617A-79CB-4989-BBB0-F70B64CF4B13Online
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791845h
background
Prelegenci
name
Anna Niwińska
Dr hab. n. med. prof. NIO-PIB

Profesor nadzwyczajny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, członek Rady Naukowej Centrum Onkologii w Warszawie.  Lekarz chorób wewnętrznych (specjalizacja I stopnia), specjalista onkolog radioterapeuta (specjalizacja I i II stopnia) oraz specjalista w zakresie onkologii klinicznej (specjalizacja II stopnia). 

Zobacz profil
name
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Dr n. med.

Kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Jest onkologiem klinicznym. Zawodowo koncentruje się na leczeniu chorych na raka piersi. Szczególnie interesuje się onkologią geriatryczną. Od ponad 10 lat jest członkiem SIOG (International Society of Geriatric Oncology), obecnie reprezentantem Polski w tej organizacji. Jest także członkiem PTO, PTOK, ESMO,  ASCO. 

 

Zobacz profil
name
Aleksander Grous
Dr n. med.

Specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej z Centrum Onkologii w Warszawie, ekspert w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock.

Zobacz profil
name
Katarzyna Pogoda
Dr n. med.

Pracownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie.

Posiada specjalizację z onkologii klinicznej, zdała egzamin ESMO z onkologii klinicznej. Obroniła pracę doktorską dotyczącą chorych na potrójnie ujemnego raka piersi. Jej dotychczasowa praca naukowa dotyczyła chorych na raka piersi z przerzutami do mózgu i chorych na potrójnie ujemnego raka piersi (publikacje w czasopismach zagranicznych i polskich). Prowadzi również prace dotyczące opieki nad młodymi chorymi na raka piersi.

Jest członkiem redakcji Medycyny Praktycznej – Onkologii.

Stypendystka grantów ESMO i ESO. W 2014 roku odbyła staż naukowy w Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center przy Johns Hopkins University w Baltimore w ramach stypendium Avon Global Breast Cancer Clinical Scholars Program.

W 2018 roku zakończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia prowadzone przez European School of Oncology i Ulm University uzyskując Certificate of Competence of Breast Cancer. Ostatnio zakończyła dwuletni EORTC Early Career Investigator Leadership Programme. Jest członkiem ASCO, ESMO, PTOK i PTO. Z ramienia Kliniki współpracuje z Breast Cancer Group przy EORTC (członek Steering Committee, Liasion with Quality of Life Group).

Zobacz profil
Program
09:00 - 09:05
Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników

09:05 - 09:20
Nowe wytyczne ESTRO dotyczące hypofrakcjonowania dawki napromieniania w leczeniu uzupełniającym

Prof. NIO dr hab. n. med. Anna Niwińska

09:20 - 11:25
Aktualne zasady leczenia skojarzonego raka piersi w I, II i III stopniu zaawansowania okiem chirurga, onkologa klinicznego i onkologa radioterapeuty

Prof. NIO dr hab. n. med. Anna Niwińska
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Dr n. med. Aleksander Grous

11:25 - 11:40
Leczenie choroby resztkowej (capecytabina, T-DM1)

Dr n. med. Katarzyna Pogoda
Wykład pod patronatem firmy Roche Polska

11:40 - 12:00
Nowe możliwości w leczeniu wczesnego raka piersi z dużym ryzykiem nawrotu (Abemacyklib, Olaparib, Pembrolizumab)

Dr n.med. Katarzyna Pogoda

12:00 - 12:10
Dyskusja

12:10 - 12:20
Przerwa na reklamy

12:20 - 13:20
Zmiany w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi

> leczenie okołooperacyjne (pembrolizumab) - dr n. med. A. Jagiełło-Gruszfeld
> immunoterapia w I linii leczenia (pembrolizumab, atezolizumab) - dr n. med. A. Jagiełło-Gruszfeld
> II linia leczenia (sacytuzumab gowitekan) - dr n. med. Katarzyna Pogoda
Wykład pod patronatem firmy Gilead
> nosicielki mutacji w genach BRCA1/2 (olaparib, talazoparib) - dr n. med. Katarzyna Pogoda

13:20 - 13:50
Nowe zalecenia ESMO dotyczące przerzutowego raka piersi - dr n. med. A. Jagiełło-Gruszfeld

> luminalny rak piersi (cykliby, alpelisib)
> HER2-dodatni raka piersi: (trastuzumab derukstekan, tukatynib)
> Leczenie zaawansowanego raka piersi – Tukysa (tukatynib) w świetle własnych doświadczeń
Wykład pod patronatem firmy Swixx
> potrójnie ujemny rak piersi

13:50 - 14:00
Dyskusja i zakończenie spotkania

background
Polecamy
Pielęgniarstwo onkologiczne
Zobacz więcej
Żywienie w chorobach nowotworowych
Zobacz więcej
Leczenie bólu u chorych na nowotwory W gabinecie lekarza specjalisty
Zobacz więcej
Rak piersi W gabinecie lekarza specjalisty
Zobacz więcej
Chirurgia onkologiczna. Tom 1-3
Zobacz więcej
Fizjoterapia po mastektomii
Zobacz więcej
Dietetyka w chorobach nowotworowych
Zobacz więcej
Złoty Partner
AstraZenecaPfizer_kolor
Srebrny Partner
GileadSwixx
Brązowy Partner
LillyRoche
background