Akademia Młodego Kardiologa - IV edycja
Opis

PZWL wraz z kierownikiem naukowym dr hab. n. med. Pawłem Balsamem zaprasza na kolejną edycję konferencji – Akademia Młodego Kardiologa. W poszczególnych sesjach tematycznych omówimy najnowsze doniesienia, w tym wytyczne ESC, oraz praktyczne aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia m.in.: nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, migotania przedsionków oraz przewlekłego i ostrego zespołu wieńcowego.

W wybranych schorzeniach zaprezentujemy przypadki kliniczne wraz z komentarzem eksperta.

Zapoznaj się z najnowszymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

 

Do udziału w bezpłatnej Akademii zapraszamy:

  • rezydentów kardiologii,
  • doświadczonych kardiologów,
  • internistów,
  • lekarzy wszystkich specjalizacji zainteresowanych tematami, które zostaną poruszone w czasie konferencji.

 

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Młodego Kardiologa:

  1. Poznasz omówienie najnowszych wytycznych w nadciśnieniu płucnym, kardioonkologii oraz prewencji nagłego zgonu sercowego
  2. Weźmiesz udział w debacie kardiologa z diabetologiem – prowadzonej przez prof. dr hab. n. med. Leszka Czupryniaka i dr hab. n. med. Pawła Balsama
  3. Skorzystasz z komfortowego udziału online w wydarzeniu, bez konieczności ponoszenia kosztów przejazdów i noclegów
  4. Dla lekarzy kończących specjalizację – Sprawdzisz swoją wiedzę z zakresu kardiologii jeszcze przed PES

 

Na konferencję online zarejestrujesz się klikając przycisk „Zapisz się”

Wymagane jest posiadanie konta w serwisie edu.pzwl.pl. Załóż najpierw konto jeśli go nie posiadasz.

090893E9-6BFB-4FE6-8A34-F527553D3EF404.03.2023
E41A7F00-9919-40A1-82C7-58888830DEB609:00
59B2617A-79CB-4989-BBB0-F70B64CF4B13Online
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791849h
Bezpłatne
background
Prelegenci
name
Paweł Balsam
Dr hab. n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (lekarz) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządznie Zakładami Opieki Zdrowotnej) w Warszawie. Adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sekretarz Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ekspert w dziedzinie zdrowia mobilnego i telemedycyny.

W ramach spółki HeartTeam Sp. z o.o., którą współtworzył, zakładał Fundację Telemedycznej Grupy Roboczej. Od października 2017 roku wchodził w skład grupy ekspertów ds. Strategii e-Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Cyfryzacji.

Jest recenzentem wniosków unijnych w ramach programu Horyzont 2020 oraz recenzentem wytycznych postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest autorem licznych aplikacji mobilnych wspierających pracę lekarzy. Klinicznie zajmuje się zabiegowym leczeniem zaburzeń rytmu serca (ablacja), często z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obrazowania (druk 3D, technika hologramu) oraz pacjentami z niewydolnością serca.

Zobacz profil
name
Michał Marchel
Dr hab. n. med.

Certyfikowany echokardiografista PTK. Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

Zobacz profil
name
Piotr Lodziński
Dr hab. n. med.

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W ramach Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kieruje pracami Zespołu Ablacyjnego.

Zobacz profil
name
Renata Główczyńska
Dr hab. n. med.

Kardiolog, internista, Adiunkt I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Klubu 30 PTK, Członek Exercise & Training Committee of Heart Failure Association, European Society of Cardiology, Członek International CardioOncology Society.

Zobacz profil
name
Artur Mamcarz
Prof. dr hab. med.

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnetrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego WUM, prodziekan trzech kadencji II WL WUM. Obecnie Członek Rady Uczelni WUM. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Wieloletni członek Zarządów Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zobacz profil
name
Agata Bielecka-Dąbrowa
Prof. dr hab. n. med.

Specjalista kardiologii z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Adiunkt w Zakładzie Nadciśnienia Tętniczego i niezależny konsultant w dziedzinie kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi.

Zobacz profil
name
Marcin Grabowski
Prof. dr hab. n. med.

Profesor, Kierownik w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Ekspert elektroterapii EHRA i PTK.

Zobacz profil
name
Marcin Kurzyna
Prof. dr hab. n. med.

Ordynator Oddziału Kardiologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii .

Zobacz profil
name
Leszek Czupryniak
Prof. dr hab. n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi w 1994 roku, odbywał zagraniczne staże szkoleniowe i naukowe w Oksfordzie, Londynie i Wakefield (Wlk. Brytania), Maastricht (Holandia) i Miami (USA). W swojej praktyce klinicznej koncentruje się na diagnostyce zaburzeń tolerancji węglowodanów i leczeniu cukrzycy typu 1, cukrzycy typu 2, cukrzycy towarzyszącej innym chorobom, a także powikłań przewlekłych cukrzycy, przede wszystkim w obrębie układu krążenia, układu nerwowego, narządu wzroku, układu pokarmowego, nerek. Szczególną uwagę poświęca zasadom stosowania przeciwcukrzycowych leków doustnych i insuliny, a także terapii nadciśnienia tętniczego i innych chorób z zakresu interny występujących w u chorych na cukrzycę.

Zobacz profil
Program
Sesja I Nowe doniesienia z badań naukowych

dr hab. n. med. Paweł Balsam

Sesja II Terapia niewydolności serca zgodnie z aktualnymi standardami

dr hab. n. med. Michał Marchel

Sesja III Arytmie komorowe i prewencja nagłego zgonu sercowego

dr hab. n. med. Michał Marchel

Sesja IV Migotanie przedsionków – aktualności w leczeniu przeciwkrzepliwym i zabiegowym migotania przedsionków

dr hab. n. med. Piotr Lodziński

Sesja V Kardioonkologia - Jak opiekować się kardiologicznie pacjentem z chorobą nowotworową?

dr hab. n. med. Renata Główczyńska

Sesja VI Operacje niekardiochirurgiczne: ocena sercowo-naczyniowa i postępowanie

dr hab. n. med. Renata Główczyńska

Sesja VII Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego i terapia dyslipidemii.

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Sesja VIII Kardiodiabetologia – debata kardiologa z diabetologiem

Leczenie cukrzycy anno domini 2023
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak i dr hab. n. med. Paweł Balsam

Sesja IX Przypadki kliniczne – omówienie postępowania z pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Paweł Balsam

Przerwa

Sesja X Postępowanie z pacjentami z wrodzonymi wadami serca

prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa

Sesja XI Jak leczyć diagnozować i nadciśnienie tętnicze

> Omówienie aktualnych wytycznych ESC i PTNT - zalety SinglePillCombination - dr hab. n. med. Paweł Balsam
> Znaczenie domowych pomiarów ciśnienia tętniczego - dr hab. n. med. Paweł Balsam
> Współistnienie nadciśnienia tętniczego z przewlekłym zespołem wieńcowym - prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Sesja XII Postępowanie w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych

Omówienie aktualnych wytycznych ESC - prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Sesja XIII Aktualne standardy elektroterapii – wskazania do implantacji urządzeń

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Sesja XIV Diagnoza i terapia nadciśnienia płucnego - omówienie wytycznych ESC z 2022 roku

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

Podsumowanie konferencji

dr hab. n. med. Paweł Balsam

background
background