background
Elżbieta Sarnowska
PROF. NADZW. DR HAB. N. MED.
Elżbieta Sarnowska

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej kierunku biotechnologia o specjalności  biologia molekularna.  Od 2006 roku adiunkt w  Zakładzie Onkologii Molekularnej i Translacyjnej w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej –Curie w Warszawie.  Od 2018 dr hab. n. med. prof. nadzw.  Odbyła liczne staże naukowe m.in. w Instytucie Maxa Plancka w Kolonii w latach 2008-2010 stypendystka Instytutu Maxa Plancka.  Zainteresowania naukowe: wykorzystanie różnych organizmów modelowych do zrozumienia mechanizmów  powstawania nowotworów, epigenetyczna regulacja ekspresji genów, struktury chromatyny  oraz zaburzenia metaboliczne w nowotworach.  Ponadto opracowywanie nowych technologii w leczeniu nowotworów w oparciu o nanotechnologię i inżynierię genetyczną oraz badanie zjawiska wyczerpania limfocytów w przebiegu choroby nowotworowej.

Wydarzenia tego prelegenta
Nadchodzące
Archiwalne