background
Dariusz Kowalski
PROF. DR HAB. N. MED.
Dariusz Kowalski
Specjalista:

Onkologia

  • Kierownik Oddziału Zachowawczego – Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Uniwersytet Medyczny).
  • Specjalista w zakresie Radioterapii Onkologicznej i Onkologii Klinicznej.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
  • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
  • Członek American Association for Cancer Research.
  • Członek The International Association for the Study of Lung Cancer.
  • Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.
  • Główny Badacz w około 40 międzynarodowych badaniach klinicznych faz I, II, III.
  • Autor i współautor ponad 100 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.
Wydarzenia tego prelegenta
Nadchodzące
Archiwalne