background
Monika Dudzisz-Śledź
DR N. MED.
Monika Dudzisz-Śledź
Specjalista:

Onkologia

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Jest członkiem zespołu Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, plakatów i doniesień zjazdowych.

Wydarzenia tego prelegenta
Nadchodzące
Archiwalne