background
Michał Kunkiel
DR N. MED.
Michał Kunkiel

Specjalista onkologii klinicznej.  Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Starszy asystent w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy. 

Wydarzenia tego prelegenta
Nadchodzące
Archiwalne