Techniki pozaustrojowe w intensywnej terapii | 28.09.2021 r.
Opis

Techniki pozaustrojowe w intensywnej terapii umożliwiają ratowanie życia pacjentów z najbardziej ciężkimi uszkodzeniami układów, powodującymi ich poważne lub całkowite dysfunkcje. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany i rozwój w zakresie epidemiologii i możliwości terapeutycznych ostrego uszkodzenia nerek (AKI, eng. acute kidney injury) oraz pozaustrojowej eliminacji dwutlenku węgla (ECCO2R). Webinarium z udziałem wybitnych specjalistów: prof. dr. hab. Romualda Lango i prof. dr. hab. Waldemara Goździka, było prezentacją najnowszych osiągnięć i rozwiązań w obszarze technik pozaustrojowych stosowanych w stanach zagrożenia życia.

685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791841 godzina 40 minut
Bezpłatne
background
Prelegenci
name
Romuald Lango
Prof. dr hab.

Prof. dr hab. Romuald Lango ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w roku 1998. Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, a od 1990 roku w SPSK Nr 1 (później Uniwersyteckie Centrum Kliniczne) w Gdańsku. W latach 1993-1994 pracował na oddziale Intensywnej Terapii szpitala OLVG w Amsterdamie. Odbywał także staże zagraniczne w szpitalach Harefield-Brompton pod Londynem i Glenfield w Leicester w Wielkiej Brytanii. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, posiada także European Diploma in Intensive Care. Jego zainteresowania ciągłymi technikami nerkozastępczymi sięgają roku 1993, kiedy na oddziale Intensywnej Terapii szpitala OLVG rozpoczął gromadzenie materiału do pracy doktorskiej pt. Ocena wysokoobjętościowej ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji w leczeniu ostrej niewydolności nerek u chorych z zespołem niewydolności wielonarządowej po operacjach kardiochirurgicznych lub w następstwie wstrząsu kardiogennego”, którą obronił na Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 1998. W roku 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 2016 tytuł naukowy profesora. Jego dorobek naukowy obejmuje prace oryginalne, kazuistyczne i poglądowe dotyczące zastosowania terapii nerkozastępczej na oddziale intensywnej terapii. Doświadczenie kliniczne prof. Romuald Lango  w zakresie terapii pozaustrojowych obejmuje ciągłe terapie nerkozastępcze w oparciu o najpopularniejsze dostępne w naszym kraju systemy, terapie adsorpcyjne, TPE, SPAD, oraz żylno-żylne i żylno-tętnicze ECMO. Wraz z prof. Krzysztofem Kuszą, był redaktorem naukowym podręcznika „Pozaustrojowe oczyszczanie krwi na oddziale intensywnej terapii”, oraz redaktorem naukowym polskiego wydania podręcznika „Ciągła terapia nerkozastępcza” autorstwa Johna Kellum, Rinaldo Bellomo i Claaudio Ronco. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Kardioanestezjologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Zobacz profil
name
Waldemar Goździk
Dr hab. med.

Dr hab. med. Waldemar Goździk, prof. uczelni

W 1981 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii.

W 1994 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. ”Przydatność ciągłego pomiaru wysycenia tlenem krwi żylnej mieszanej (SvO2) w intensywnej terapii”, a w 2014 stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii „Ocena aktywacji układu immunologicznego w przebiegu chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych z zastosowaniem różnych metod znieczulenia”.

Od 2016 roku jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i profesorem tej uczelni.

Na różnych etapach pracy zawodowej odbył zagraniczne staże naukowe w: Mediolanie (Włochy); Bad Oeynhausen (Niemcy)  i Leuven (Belgia).

Od wielu lat  aktywnie współpracuje z Odziałem Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Sztokholmie (Szwecja) – Szpital Danderyd. Od  2002 roku  prowadzi wspólnie z prof. Claesem Frostellem i prof. Larsem Gustafssonem z Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie,   cykl eksperymentalnych badań  naukowych nad oddziaływaniem inhalacyjnego tlenku azotu poza łożyskiem płucnym oraz badania nad nowymi donorami tlenku azotu.

Jego zainteresowania kliniczne  obejmują:

  1. Profilaktyka i leczenie niewydolności wielonarządowej w anestezjologii i intensywnej terapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii pozaustrojowych.
  2. Sepsa
  3. Problemy okołooperacyjnego postępowania anestezjologicznego w chirurgia serca dorosłych.
  4. Aktywność poza łożyskiem płucnym inhalacyjnie stosowanego tlenku azotu – badania eksperymentalne.
  5. Wewnątrzszpitalne systemy ratunkowe.

W czasie drugiej i trzeciej fali pandemii Covid-19, utworzył na bazie klinicznego oddziału IT regionalne centrum ECMO, gdzie z dużymi sukcesami leczono najcięższe przypadki zakażeń Sars-Cov-2.

Zobacz profil
background
background