Rzadkie nowotwory skóry. Nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne | 26.11.2022 r.
Opis

W trakcie bezpłatnego webinaru „Rzadkie nowotwory skóry. Nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.”, Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski poruszył kwestie związane z problemami lekarzy i pacjentów.

Dr n. med. Hanna Koseła – Paterczyk omówiła postępy w leczeniu zaawansowanych nowotworów skóry w kontekście badań klinicznych i praktyki klinicznej.

Na spotkaniu rozmawialiśmy również o nowej platformie konsultacyjnej MCCedu.

Co o platformie sądzi klinicystka dr n. med. Monika Dudzisz – Śledź i patomorfolog Dr n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz?

685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791841 godzina 39 minut
Bezpłatne
background
Prelegenci
name
Piotr Łukasz Rutkowski
Prof. dr hab. n. med.

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie ds. Badań Klinicznych, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.
Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń, jak ASCO, Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), PTO, ESSO, Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka – EORTC (Ex-Chair of Membership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor ponad 120 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 3500, indeks cytowań powyżej 12000, indeks-H 46) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), członek Global Melanoma Task Force, współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie w Network of Core Institutions EORTC, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka. Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

Zobacz profil
name
Monika Dudzisz-Śledź
Dr n. med.

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Jest członkiem zespołu Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, plakatów i doniesień zjazdowych.

Zobacz profil
background
background