Rak prostaty - Interaktywne testy wiedzy
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu raka prostaty
„Interaktywne testy wiedzy – Onkologia – Rak prostaty” to nowatorska formuła kursu w formie e-learningu, całkowicie bezpłatna dla uczestnika, która powstała z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno we współpracy z Warszawskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Celem kursu jest sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie wiedzy z 27 tematów dotyczących raka gruczołu krokowego. Program kursu składa się 8 modułów, zawierających 27 pytań testowych. Każde pytanie jest poprzedzone merytorycznym wykładem z danego zagadnienia. W momencie wskazania przez Państwa odpowiedzi, wyświetli się komentarz eksperta,  w którym znajdą Państwo wyczerpującą odpowiedź na pytanie.
Przejście całego kursu powinno zająć Państwu około 5 godzin.
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F79184
Bezpłatne
background
Dlaczego warto skorzystać z interaktywnych testów wiedzy?:
  • Możliwość szybkiego, bezpłatnego sprawdzenia i ewentualnego uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu raka prostaty

  • Zawsze aktualne wytyczne postępowania od najlepszych ekspertów w Polsce

  • Możliwość korzystania z kursu na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu

  • Możliwość wielokrotnego wracania do filmów, materiałów i pytań

  • Nieograniczony czasowo dostęp do kursu

Prelegenci
name
Paweł Wiechno
Prof. dr hab. n. med.

Specjalista onkologii klinicznej, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej–Curie w Warszawie. Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Autor licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych z dziedziny onkologii, badacz w międzynarodowych badaniach klinicznych.

Zobacz profil
name
Joanna Didkowska
Dr hab.

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zobacz profil
name
Elżbieta Sarnowska
Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej kierunku biotechnologia o specjalności  biologia molekularna.  Od 2006 roku adiunkt w  Zakładzie Onkologii Molekularnej i Translacyjnej w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej –Curie w Warszawie.  Od 2018 dr hab. n. med. prof. nadzw.  Odbyła liczne staże naukowe m.in. w Instytucie Maxa Plancka w Kolonii w latach 2008-2010 stypendystka Instytutu Maxa Plancka.  Zainteresowania naukowe: wykorzystanie różnych organizmów modelowych do zrozumienia mechanizmów  powstawania nowotworów, epigenetyczna regulacja ekspresji genów, struktury chromatyny  oraz zaburzenia metaboliczne w nowotworach.  Ponadto opracowywanie nowych technologii w leczeniu nowotworów w oparciu o nanotechnologię i inżynierię genetyczną oraz badanie zjawiska wyczerpania limfocytów w przebiegu choroby nowotworowej.

Zobacz profil
name
Piotr Milecki
Prof. dr hab

Ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej  i Kierownik Zakładu Radioterapii. Specjalista onkolog, radioterapeuta i spoecjalista medycyny paliatywnej. Konsultant wojewódzki ds. radioterapii onkologicznej.

Zobacz profil
name
Piotr Chłosta
Prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, od 2008 roku przewodniczący Sekcji Endourologii PTU, a w latach 2002–2014 delegat PTU do Europejskiej Rady Urologii.

Zobacz profil
name
Bożena Sikora-Kupis
Dr n. med.

Specjalista onkologii klinicznej, Klinika Nowotworów Układu Moczowego – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Zobacz profil
Kurs składa się z 27 tematów i 8 modułów
00:00 - 00:46
Epidemiologia raka stercza

- Jak zmienia się epidemiologia raka stercza? Polska na tle Europy (dr hab. Joanna Didkowska)
- Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na raka stercza? (dr hab. Joanna Didkowska)
- Czy badania przesiewowe mają uzasadnienie w przypadku raka stercza? (dr hab. Joanna Didkowska)

00:46 - 01:22
Sygnalizacja androgenowe w raku stercza

- Jak zmienia się epidemiologia raka stercza? Polska na tle Europy
- Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na raka stercza?
- Czy badania przesiewowe mają uzasadnienie w przypadku raka stercza?

01:22 - 01:55
Diagnostyka raka stercza

- Jakie są wskazania do diagnostyki rozsiewowej w raku stercza? (prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno)
- Jakie jest znaczenie mpMRI w diagnostyce raka stercza? (dr n. med. Bożena Ewa Sikora-Kupis)
- Kiedy wykorzystać badnie PET-TK w diagnostyce raka stercza? (dr n. med. Bożena Ewa Sikora-Kupis)

01:55 - 02:40
Radioterapia

- Jakie są wskazania do radioterapii uzupełniającej i ratunkowej w raku stercza? (prof. dr hab Piotr Milecki)
- Kiedy radioterapia powinna być skojarzona z hormonoterapią? (prof. dr hab Piotr Milecki)
- Jakie są granice możliwości radioterapii radykalnej (z uwzględnieniem wskazań do RT na ww. chłonne) (prof. dr hab Piotr Milecki)

02:40 - 03:15
Leczenie chirurgiczne raka stercza

- Jakie są wskazania do leczenia chirurgicznego w raku stercza? (prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta)
- Czy pacjenci z chorobą uogólnioną powinni być leczeni chirurgicznie? (prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta)
- Jaki powinien być zakres zabiegów operacyjnych zależnie od czynników ryzyka? (prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta)
- Jaka jest skuteczność oraz powikłania poszczególnych metod leczenia chirurgicznego raka steracza (prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta)

03:15 - 03:42
Hormonoterapia raka stercza

- Jaka jest rola hormonoterapii w leczeniu neoadjuwantowym/adjuwantowym u pacjentów poddawanych radykalnej prostatektomii (prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta)
- Leczenie paliatywne – deprywacja androgenowa ciągła czy przerywana? (prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno)
- Jakie są powikłania hormonoterapii? (prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno)

03:42 - 04:10
Intensyfikacja leczenia pierwszej linii (prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno)

- Jaka jest rola chemioterapii?
- Jaka jest rola NHA?
- Co wiadomo na temat skojarzenia chemioterapii z NHA w leczeniu pierwszej linii?

04:10 - 04:50
CRPC

- Jak należy leczyć pacjentów z CRPC M0? (prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno)
- Jak wybrać leczenia 1 linii CRPC M1? (dr n. med. Bożena Ewa Sikora-Kupis)
- Jak leczyć pacjentów z CRPC M1 z progresją po chemioterapii? (dr n. med. Bożena Ewa Sikora-Kupis)
- Jak leczyć pacjentów z CRPC M1 z progresją po chemioterapii oraz NHA? (dr n. med. Bożena Ewa Sikora-Kupis)

background
Partnerzy
AstellasJanssenRecordati
background