Rak piersi- Interaktywne testy wiedzy
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu raka piersi

„Interaktywne testy wiedzy – Onkologia – Rak piersi” to nowatorska formuła kursu w formie e-learningu, całkowicie bezpłatna dla uczestnika, która powstała z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno we współpracy z Warszawskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Celem kursu jest sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie wiedzy z tematów dotyczących raka gruczołu piersiowego. Program kursu składa się 12 modułów zawierających pytania. Każde pytanie jest poprzedzone merytorycznym wykładem z danego zagadnienia. W momencie wskazania przez Państwa odpowiedzi, wyświetli się komentarz eksperta,  w którym znajdą Państwo wyczerpującą odpowiedź na pytanie.

Przejście całego kursu powinno zająć Państwu około 5 godzin.
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F79184
Bezpłatne
background
Dlaczego warto skorzystać z interaktywnych testów wiedzy?:
  • Możliwość szybkiego, bezpłatnego sprawdzenia i ewentualnego uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu raka prostaty

  • Zawsze aktualne wytyczne postępowania od najlepszych ekspertów w Polsce

  • Możliwość korzystania z kursu na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu

  • Możliwość wielokrotnego wracania do filmów, materiałów i pytań

  • Nieograniczony czasowo dostęp do kursu

Prelegenci
name
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Dr n. med.

Kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Jest onkologiem klinicznym. Zawodowo koncentruje się na leczeniu chorych na raka piersi. Szczególnie interesuje się onkologią geriatryczną. Od ponad 10 lat jest członkiem SIOG (International Society of Geriatric Oncology), obecnie reprezentantem Polski w tej organizacji. Jest także członkiem PTO, PTOK, ESMO,  ASCO. 

 

Zobacz profil
name
Anna Niwińska
Dr hab. n. med. prof. NIO-PIB

Profesor nadzwyczajny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, członek Rady Naukowej Centrum Onkologii w Warszawie.  Lekarz chorób wewnętrznych (specjalizacja I stopnia), specjalista onkolog radioterapeuta (specjalizacja I i II stopnia) oraz specjalista w zakresie onkologii klinicznej (specjalizacja II stopnia). 

Zobacz profil
name
Katarzyna Pogoda
Dr n. med.

Pracownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie.

Posiada specjalizację z onkologii klinicznej, zdała egzamin ESMO z onkologii klinicznej. Obroniła pracę doktorską dotyczącą chorych na potrójnie ujemnego raka piersi. Jej dotychczasowa praca naukowa dotyczyła chorych na raka piersi z przerzutami do mózgu i chorych na potrójnie ujemnego raka piersi (publikacje w czasopismach zagranicznych i polskich). Prowadzi również prace dotyczące opieki nad młodymi chorymi na raka piersi.

Jest członkiem redakcji Medycyny Praktycznej – Onkologii.

Stypendystka grantów ESMO i ESO. W 2014 roku odbyła staż naukowy w Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center przy Johns Hopkins University w Baltimore w ramach stypendium Avon Global Breast Cancer Clinical Scholars Program.

W 2018 roku zakończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia prowadzone przez European School of Oncology i Ulm University uzyskując Certificate of Competence of Breast Cancer. Ostatnio zakończyła dwuletni EORTC Early Career Investigator Leadership Programme. Jest członkiem ASCO, ESMO, PTOK i PTO. Z ramienia Kliniki współpracuje z Breast Cancer Group przy EORTC (członek Steering Committee, Liasion with Quality of Life Group).

Zobacz profil
name
Aleksander Grous
Dr n. med.

Specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej z Centrum Onkologii w Warszawie, ekspert w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock.

Zobacz profil
name
Joanna Didkowska
Dr hab.

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zobacz profil
name
Roman Dubiański
Dr n. med.

Specjalista  z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  

 

Zobacz profil
name
Michał Kunkiel
Dr n. med.

Specjalista onkologii klinicznej.  Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Starszy asystent w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy. 

Zobacz profil
Kurs składa się z 12 modułów
00:00 - 05:00
Moduły

- Epidemiologia raka piersi
- Chirurgia w raku piersi
- Radioterapia raka piersi
- Leczenie okołooperacyjne raka trójujemnego
- Leczenie okołooperacyjne raka HER2-dodatniego
- Leczenie okołooperacyjne raków hormonozależnych
- Leczenie raka piersi trójujemnego w stadium uogólnionym
- Leczenie raka piersi HER2 – dodatniego w stadium uogólnionym
- Hormonoterapia paliatywna raka piersi
- Leczenie wspomagające raka piersi
- Rak piersi u mężczyzn
- Leczenie przerzutów do OUN

background
Partnerzy
RocheSwixx
background