Rak kolczystokomórkowy skóry | 19.11.2020 r.
Opis

Webinar „Rak kolczystokomórkowy skóry” miał na celu uporządkowanie wiedzy i przedstawienie możliwości terapeutycznych w kontekście nowych terapii w leczeniu nowotworów skóry. Skierowany był przede wszystkim do onkologów, chirurgów onkologicznych, radioterapeutów oraz radiologów.

Webinar poprowadzili prof. dr hab. n.med. Piotr Rutkowski,  prof. dr hab. n.med. Andrzej Kawecki, prof. dr hab. n.med. Witold Owczarek, oraz dr hab. n.med. Dariusz Nejc.

Podczas spotkania omówiono m.in. następujące tematy:

  • Diagnostyka raka kolczystokomórkowego skóry
  • Optymalna ścieżka leczenia pacjenta z miejscowo zaawansowanym i uogólnionym rakiem kolczystokomórkowym skóry – chirurgia, radioterapia lub leczenie systemowe
  • Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego przy dużym ryzyku oszpecenia chorego i/lub utraty funkcji narządu
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791841 godzina 37 minut
Bezpłatne
background
Prelegent
name
Piotr Łukasz Rutkowski
Prof. dr hab. n. med.

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie ds. Badań Klinicznych, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.
Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń, jak ASCO, Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), PTO, ESSO, Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka – EORTC (Ex-Chair of Membership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor ponad 120 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 3500, indeks cytowań powyżej 12000, indeks-H 46) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), członek Global Melanoma Task Force, współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie w Network of Core Institutions EORTC, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka. Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

Zobacz profil
background
background