Sepsa - współczesne zagrożenia zdrowotne
Webinar PZWL
Opis wydarzenia

Sepsa postrzegana jest jako światowy kryzys zdrowotny. Według danych Global Sepsis Alliance dotyka prawie 50 mln ludzi rocznie, a co najmniej 11 mln z nich umiera. To jedna śmierć co niecałe 3 sekundy. Śmiertelność, zależnie od kraju i jakości jego systemu ochrony zdrowia, waha się pomiędzy 15% a ponad 50%. Wielu pacjentów cierpi z powodu konsekwencji przebytej sepsy do końca życia.

Sepsa pojawia się, gdy reakcja immunologiczna organizmu na infekcję powoduje uszkodzenie własnych tkanek i narządów. Może prowadzić do wstrząsu, niewydolności wielonarządowej i śmierci – zwłaszcza jeśli nie zostanie wcześnie rozpoznana i szybko leczona. Według GSA (Global Sepsis Alliance) Sepsa uważana jest za ostatnią wspólną przyczynę śmierci pacjenta z powodu większości chorób zakaźnych na całym świecie, w tym infekcji wirusowych, takich jak SARS-CoV-2/COVID-19.

Aby poznać aktualną epidemiologię sepsy oraz najnowsze wytyczne Surviving Sepsis Campaign, zapraszamy do udziału w webinarium z udziałem doskonałych polskich specjalistów: prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Spesy „Pokonać Sepsę” – prof. Andrzeja Küblera i kierownika Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – dr. hab. med. Waldemara Goździka.

090893E9-6BFB-4FE6-8A34-F527553D3EF414.01.2022
E41A7F00-9919-40A1-82C7-58888830DEB618:00
59B2617A-79CB-4989-BBB0-F70B64CF4B13Online
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791841,5h
background
Prelegenci
name
Arkadiusz Pietrasik
Dr n. med.

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zobacz profil
name
Leszek Czupryniak
Prof. dr hab. n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi w 1994 roku, odbywał zagraniczne staże szkoleniowe i naukowe w Oksfordzie, Londynie i Wakefield (Wlk. Brytania), Maastricht (Holandia) i Miami (USA). W swojej praktyce klinicznej koncentruje się na diagnostyce zaburzeń tolerancji węglowodanów i leczeniu cukrzycy typu 1, cukrzycy typu 2, cukrzycy towarzyszącej innym chorobom, a także powikłań przewlekłych cukrzycy, przede wszystkim w obrębie układu krążenia, układu nerwowego, narządu wzroku, układu pokarmowego, nerek. Szczególną uwagę poświęca zasadom stosowania przeciwcukrzycowych leków doustnych i insuliny, a także terapii nadciśnienia tętniczego i innych chorób z zakresu interny występujących w u chorych na cukrzycę.

Zobacz profil
Program
18:00 - 19:30
Aktualna epidemiologia sepsy

Prof. Andrzej Kübler

Nowe wytyczne Surviving Sepsis Campaign- co się zmieniło?

Dr hab. med. Waldemar Goździk

background
background