Ciąża „trudna” – wielodyscyplinarnie
Opis

Ciąża „trudna”, to ciąża wysokiego ryzyka, a jej rozpoznanie jest pierwszym krokiem w kierunku zapobiegania nieprawidłowościom i zmniejszenia zagrożenia płodu i noworodka. Powikłania w okresie ciąży w postaci chorób endokrynologicznych, kardiologicznych, diabetologicznych, czy psychicznych, wymagają zarówno szczególnej troski w prowadzeniu takiej ciąży, jak również współpracy lekarzy różnych specjalizacji.

Drugim poruszanym w czasie konferencji obszarem była kwestia opieki i postępowania z ciężarnymi kobietami z niepełnosprawnością. We współczesnym położnictwie temat niepełnosprawności podejmowany jest dość rzadko, dlatego przedstawimy Państwu sposoby postępowania z pacjentką z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną i umysłową oraz przygotowaniem do tej opieki personelu medycznego.

090893E9-6BFB-4FE6-8A34-F527553D3EF412-13.06.2021
E41A7F00-9919-40A1-82C7-58888830DEB617:00
59B2617A-79CB-4989-BBB0-F70B64CF4B13Online
685173B8-A758-4D47-911D-05A270F791846h
background
Prelegenci
name
Ewa Dmoch-Gajzlerska
Prof. dr hab. n. med.c

Absolwentka AM w Warszawie, tytuł lekarza otrzymała w 1987 r. Ukończyła specjalizację IIo z zakresu położnictwa i ginekologii i medycyny społecznej oraz podyplomowe studia w zakresie ultrasonografii na Uniwersytecie w Zagrzebiu (obecnie Chorwacja). Tytuł dr n. med. otrzymała po obronie pracy doktorskiej p.t. „Przepływ krwi w niektórych odcinkach krążenia płodowego w ciążach prawidłowych i powikłanych”. Praca habilitacyjna „Badania jakościowych i ilościowych przepływów krwi w aorcie płodu jako test zagrożenia w nadciśnieniu indukowanym przez ciążę P.I.H.” Od ukończenia studiów do roku 2002 pracowała w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP a od 1.08.2002 początkowo w AM a potem w WUM kierując Zakładem Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ i będąc prodziekanem WNoZ na kierunku Położnictwo. Była kierownikiem programu rozwojowego „Opracowanie systemu opieki nad niepełnosprawną kobietą ciężarną i rodzącą” i kierownikiem projektu pn „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. Była kierownikiem specjalizacji 5 osób, promotorem 15 prac doktorskich, recenzentem 7 oraz opiekunem 7 doktorantów. Brała czynny udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i była członkiem Komitetów Naukowych. Otrzymała nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Dyrektora CMKP oraz J.M. Rektora WUM za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. Jest posiadaczką następujących odznaczeń państwowych: Medal „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Złoty Medal za długoletnią Służbę – 2009 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2012, Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony Zdrowia 13.01.2014 Dorobek naukowy obejmuje 93 prace oryginalne, 70 komunikatów zjazdowych w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz 5 książek i liczne rozdziały w monografiach.

Zobacz profil
name
Małgorzata Karbownik – Lewińska
prof. dr hab. n. med.

Specjalista endokrynologii i chorób wewnętrznych. Kierownik Katedry Endokrynologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przewodnicząca sekcji Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Zobacz profil
name
Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. n. med.

Specjalista położnictwa i ginekologii. Kierownik Kliniki Rozrodczości Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zobacz profil
name
Dominika Dudek
Prof. dr hab. med.

Specjalista psychiatra. Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zobacz profil
name
Paweł Balsam
Dr hab. n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (lekarz) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządznie Zakładami Opieki Zdrowotnej) w Warszawie. Adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sekretarz Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ekspert w dziedzinie zdrowia mobilnego i telemedycyny.

W ramach spółki HeartTeam Sp. z o.o., którą współtworzył, zakładał Fundację Telemedycznej Grupy Roboczej. Od października 2017 roku wchodził w skład grupy ekspertów ds. Strategii e-Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Cyfryzacji.

Jest recenzentem wniosków unijnych w ramach programu Horyzont 2020 oraz recenzentem wytycznych postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest autorem licznych aplikacji mobilnych wspierających pracę lekarzy. Klinicznie zajmuje się zabiegowym leczeniem zaburzeń rytmu serca (ablacja), często z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obrazowania (druk 3D, technika hologramu) oraz pacjentami z niewydolnością serca.

Zobacz profil
Program
17:00 - 17:10
Powitanie uczestników

17:10 - 17:40
Niepełnosprawność w obszarze położnictwa i ginekologii

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

17:40 - 18:10
Ciąża u pacjentki z zaburzeniami psychicznymi

Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

18:40 - 19:10
Aktywność fizyczna i seksualność w ciąży w świetle najnowszych wytycznych

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

19:10 - 20:00
Case studies oraz Q&A

background
Co zyskali uczestnicy?
INTERAKTYWNOŚĆ

Możliwość zgłoszenia opisów przypadków, wzbudzających Państwa wątpliwości diagnostyczne/terapeutyczne – najciekawsze zostaną omówione przez naszych ekspertów – oraz zadawania pytań i dyskusji na żywo.

DARMOWY, MIESIĘCZNY DOSTĘP DO IBUK LIBRA

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni z pełną ofertą tytułów PZWL, w tym ponad 170 tytułów z zakresu ginekologii i położnictwa.

DOSTĘP DO NAGRAŃ

Dostęp do nagrań wszystkich wystąpień do 90 dni po konferencji.

CERTYFIKAT

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

CIEKAWE WYKŁADY ONLINE

Dostęp do wszystkich interaktywnych wykładów podczas trwania konferencji. Możesz się połączyć niezależnie od miejsca, w którym przebywasz.

RABAT NA PUBLIKACJE PZWL

Po konferencji otrzymasz kod rabatowy na publikacje wydane przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie do zrealizowania w księgarni internetowej pzwl.pl

background